o grupie @busy

   
   

Czym jest grupa BUSY@

Grupa mailingowa BUSY@ to miejsce naszych wirtualnych spotkań, powstała po zlocie GARBY 2000 (na którym powstał klub OKO) aby dać nam możliwość codziennego kontaktowania się. Właśnie tu dyskutujemy o wszystkim co nas łączy, o naszym hobby ale i nie tylko, nie zakładamy kategorycznej monotematyczności. Adminami odpowiedzialnymi za zarządzanie naszymi e-mailami na tej grupie są  MARIO i MACIEK, to z nimi należy kontaktować się w razie problemów lub konieczności dokonywania zmian w naszych adresach.

Kto może być uczestnikiem grupy @BUSY

Uczestnikiem grupy BUSY@ jest każdy członek klubu OKO oraz każdy ZAPROSZONY i dopisany przez adminów sympatyk VW Busa, który chce przyjrzeć się naszej społeczności i temu co tu robimy, szanując zarazem panujące tu obyczaje. Nie wpuszczamy nikogo "Z PRZYPADKU", a dopisanie kandydata jest możliwe tylko za poręczeniem przynajmniej jednego uprawnionego klubowicza. Osoba wpisywana na grupę przedstawia się w kilku zdaniach, i wypełnia ankietę: REJESTRACJA  (podawaną przez Adminów lub wypisaną według schematu umieszczonego na dole tej strony). Dane z  ankiety zostaną przepisane do Informatora OKO i do listy mailingowej. Ponadto można przesłać zdjęcia z opisem swego busa do Chrisa. Zdjęcia te zostaną umieszczone na klubowej stronie OKO i połączone z Informatorem.

Założenia grupy BUSY@

Na grupę można dostać się z polecenia przynajmniej jednego członka klubu OKO


Grupa jest miejscem do wirtualnych spotkań członków klubu OKO i zaproszonych tu sympatyków VW Busa. Jej zadaniem jest integracja  busowego społeczeństwa i umożliwienie prowadzenia dyskusji na tematy związane z naszym hobby.


Grupa umożliwia także przeprowadzanie głosowań w kwestiach, które tego wymagają. Prawo głosu mają jednak jedynie pełnoprawni klubowicze. Kandydaci na członków klubu mają prawo do wyrażania własnych opinii i sugestii w kwestiach poddawanych pod głosowanie.


Uczestnictwo na grupie nie jest równoznaczne z członkostwem w klubie OKO, jednak każdy uczestnik grupy może zostać pełnoprawnym klubowiczem po spełnieniu warunków przystąpienia do OKO umieszczonych w regulaminie

Kilka zasad korzystania z grupy

-nie klniemy
-staramy się nie narzekać bez wyraźnego powodu
-nie adresujemy publicznie pretensji do uczestników grupy
-unikamy wysyłania zbyt dużych plików na grupę
-przy odpisywaniu obcinamy maile do rozsądnych rozmiarów
-korzystanie z PRIORYTETÓW jest zastrzeżone dla kwestii klubowych

ANKIETA

Aby zaistnieć w tabelach z danymi na Informatorze OKO i na Mapce klubowej należy zarejestrować się tutaj:  REJESTRACJA

   
         
   

Opinie i sugestie: chrisnet@interia.pl  i  vwbully@wp.pl